สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

นมแม่คือวัคซีนหยดแรกของลูก

สุข 8

แคมเปญรณรงค์ให้เด็กดื่มนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2549

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟ นมแม่เป็นอาหารที่มีคุณค่ามากที่สุด - เป็น“ยอดอาหาร” สำหรับทารกในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต ประกอบไปด้วยสารอาหารต่างๆ ภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมน ตลอดจนอนุมูลอิสระที่จำเป็นสำหรับทารกในการป้องกันความเจ็บป่วยและทำให้ทารกเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ หลังจาก 6 เดือนแรกแล้ว ทารกจะต้องได้รับประทานประเภทอื่นด้วย แต่มารดาก็ยังสามารถให้นมบุตรได้จนถึงอายุ 2 ขวบหรือนานกว่านั้น ตราบเท่าที่ยังมีน้ำนมอยู่