บ้านปลอดบุหรี่

บุหรี่

บ้านปลอดบุหรี่ v2 30s

บ้านปลอดบุหรี่

ควันบุหรี่เป็นอันตราย ทำร้ายลูก ทำร้ายคนใกล้ชิด มาช่วยทำให้บ้านเป็น "บ้านปลอดบุหรี่" พิษภัยของบุหรี่ ที่ไม่เพียงส่งผลร้ายต่อสุขภาพของผู้สูบ แต่ยังส่งผลกระทบถึงคนในบ้าน

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

รายงานการวิจัยในปี พ.ศ.2554 พบว่า ทั่วโลกมีผู้ไม่สูบบุหรี่ที่เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบ 6 แสนคนในปี 2547 จำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ 165,000 คน ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อในปอด ที่เหลือเป็นผู้ใหญ่เพศหญิง 281,000 คนเพศชาย 156,000 คนรายงานการวิจัยยังพบว่า วัยรุ่นที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนติดบุหรี่มากกว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ในบ้านการสำรวจการสูบบุหรี่ในคนไทยผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2554พบว่า มีผู้ไม่สูบบุหรี่ 11.5 ล้านคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน ทั่วโลกจึงมีการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่ เนื่องจากไม่สามารถออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในบ้านได้