ขบวนการไร้พุง ตอน ท้า...ยกห้อง 7

รายการเรียลลิตี้ปฏิบัติภารกิจพิชิตพุง เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีอาสาไร้พุงมาร่วมสร้างประสบการณ์ในการลดน้ำหนักและรอบพุง ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามหลัก 3อ. ซึ่งได้แก่ อ.อารมณ์ดี อ.อาหารเหมาะสม และ อ. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มาเปลี่ยนมุมมอง และวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้างร่างกายที่สดใสแข็งแรงกันเถอะ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

หนึ่งวันกับการงดของหวาน ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ง่าย แต่ปัจจัยทางด้าน อ.อารมณ์นี่สิยากที่จะควบคุมเหลือเกิน แล้วน้องๆชั้นป. 5/2 โรงเรียนซอยแอนเนกซ์จะทำภารกิจนี้ให้ลุล่วงไปได้อย่างไรกันนะ ติดตามได้ใน ขบวนการไร้พุง ตอน ท้ายกห้อง 7