ขบวนการไร้พุง ตอน ท้า...ยกห้อง 11

รายการเรียลลิตี้ปฏิบัติภารกิจพิชิตพุง เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีอาสาไร้พุงมาร่วมสร้างประสบการณ์ในการลดน้ำหนักและรอบพุง ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามหลัก 3อ. ซึ่งได้แก่ อ.อารมณ์ดี อ.อาหารเหมาะสม และ อ. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มาเปลี่ยนมุมมอง และวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้างร่างกายที่สดใสแข็งแรงกันเถอะ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ อ. ต่างๆจนครบ 3อ. ท้ายกก๊วนโรงเรียนอรรถวิทย์ 19 คน เดินทางมาใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว แต่ผลของภารกิจลดน้ำหนักรวมกันให้ได้ 10 กิโลกรัมจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่ ติดตามได้ใน ขบวนการไร้พุง ตอน ท้ายกห้อง 11