เขตปลอดบุหรี่

บุหรี่

ป้ายรถเมล์ 30s

เขตปลอดบุหรี่

บุหรี่

download 858
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : บุหรี่,สุขภาพกาย
1 มกราคม 2551

ภาครัฐมีการออกประกาศกำหนดให้สถานที่ต่างๆ เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยประกาศดังกล่าวจะแบ่งสถานที่เป็น 2 ลักษณะ คือ สถานที่ที่ห้ามมีการสูบบุหรี่ทั้งหมด และสถานที่ที่สามารถสูบบุหรี่ได้แต่ต้องจำกัดบริเวณ และมีป้ายแจ้งชัดเจน ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย