วินัยจราจร

อุบัติเหตุ

ดื่มแล้วขับ 15s

วินัยจราจร

โฆษณารณรงค์การสร้างความปลอดภัย ลดอุบัติเหคุจากการใช้รถใช้ถนนโดยให้ผู้ใช้ทางคำนึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ  ปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์ แล้วไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นปัญหาที่จะทำให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ทั้งตายและพิการได้ การทำโฆษณาเพื่อรณรงค์ให้ใช้หมวกกันน็อก จะเป็นการป้องกันการสูญเสียได้ในระดับหนึ่ง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : อุบัติเหตุ,เหล้า,ซวย
1 มกราคม 2552

ปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์ แล้วไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นปัญหาที่จะทำให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ทั้งตายและพิการได้ การทำโฆษณาเพื่อรณรงค์ให้ใช้หมวกกันน็อก จะเป็นการป้องกันการสูญเสียได้ในระดับหนึ่ง