ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

ให้พวงหรีด 30s

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

download 1,295
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,สุขภาพกาย,ของขวัญ
21 พฤศจิกายน 2556

สร้างความตระหนักและตอกย้ำให้เห็นว่าการให้เหล้าเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่เป็นสิ่งไม่ดี

รณณงค์การสร้างค่านิยมการให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่ เพื่อให้คนตระหนักและเปลี่ยนไปให้ของขวัญอย่างอื่นแทน