หมวกกันน็อก

อุบัติเหตุ

ดูแล 15s

หมวกกันน็อก

โฆษณารณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศสวมหมวกกันน็อก ทุกครั้งที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เนื่องในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  ต้องการสื่อสารให้คนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่สวมหมวกกันน็อก เมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพราะทุกๆ ปี ผู้ประสบอุบัติเหตุกว่า 5,000 คน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อีกต่อไป จากเสาหลักของบ้าน กลายเป็นภาระของครอบครัว

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : อุบัติเหตุ ,หมวกกันน็อก , รณรงค์สวมหมวกกันน็อก
1 มกราคม 2553

ต้องการสื่อสารให้คนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่สวมหมวกกันน็อก เมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพราะทุกๆ ปี ผู้ประสบอุบัติเหตุกว่า 5,000 คน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อีกต่อไป จากเสาหลักของบ้าน กลายเป็นภาระของครอบครัว