ควันบุหรี่มือสอง

บุหรี่

ไม่สูบก็เหมือนสูบ

ควันบุหรี่มือสอง

โฆษณารณรงค์ให้เข้าใจสิทธิ์และกฎหมายพื้นที่ควบคุมการไม่สูบบุหรี่ ทั้งกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ และสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : บุหรี่,สุขภาพกาย
12 มิถุนายน 2557

ร่วมกันรณรงค์โครงการ "ทวงสิทธิ์ห้ามสูบ" สิทธิของคุณ กฏหมายรับรอง มาร่วมกันรณรงค์ ทวงสิทธิ์ห้ามสูบ โดยติดสติ๊กเกอร์บุหรี่ ในพื้นที่ห้ามสูบ 11 แห่ง