หมวกกันน็อก

อุบัติเหตุ

แทนความห่วงใย (มหาวิทยาลัย) 30s

หมวกกันน็อก

แคมเปญรณรงค์ "ห่วงใครให้ใส่หมวก"ให้คนไทยทั้งประเทศสวมหมวกกันน็อก ทุกครั้งที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เนื่องในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ในมหาวิทยาลัยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น สาเหตุหนึ่งคือการไม่ใส่หมวกกันน็อก จึงต้องรณรงค์ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : อุบัติเหตุ,หมวกกันน็อค,นักศึกษา,วัยรุ่น, แทนความห่วงใย , ห่วงใยใครให้ใส่หมวก
1 มกราคม 2556

ในมหาวิทยาลัยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น สาเหตุหนึ่งคือการไม่ใส่หมวกกันน็อก จึงต้องรณรงค์ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ