หมวกกันน็อก

อุบัติเหตุ

แทนความห่วงใย (มหาวิทยาลัย) 15s

หมวกกันน็อก

โฆษณารณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศสวมหมวกกันน็อก ทุกครั้งที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : อุบัติเหตุ ,หมวกกันน็อก , แทนความห่วงใย , ห่วงใยใครให้ใส่หมวก
1 สิงหาคม 2556

ในมหาวิทยาลัยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น สาเหตุหนึ่งคือการไม่ใส่หมวกกันน็อก จึงต้องรณรงค์ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ