เรื่องเพศในวัยรุ่น

สุขภาวะทางเพศ

ได้กับได้

เรื่องเพศในวัยรุ่น

รัก และคิดสั้น ผลที่ตามมาไกลที่กว่าที่น้องคิด  โฆษณารณรงค์เรื่องการมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ง่ายในวัยรุ่น ต้องสร้างความตระหนักรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนให้รู้จักวิธีป้องกัน

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เพศ,วัยรุ่น,ครอบครัว
1 มกราคม 2513

โฆษณารณรงค์เรื่องการมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ง่ายในวัยรุ่น ต้องสร้างความตระหนักรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนให้รู้จักวิธีป้องกัน