ลดพุง ลดโรค

สุขภาพกายใจ

แกว่งกันมานาน 30s

ลดพุง ลดโรค

กางขา แกว่งแขน ท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงมากว่าพันปี เพิ่มการขยับ ลดพุง ลดโรค ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ พุทธสุภาษิตบทนี้เป็นอมตะวาจา ทุกคนบนโลกนี้ก็ต่างปราถนาให้ร่างกายของตนมีสุขภาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงลองหันมาออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ววันละ 30 นาที 5 ครั้ง/สัปดาห์หรือ แกว่งแขนวันละ 30 นาที 5 ครั้ง/สัปดาห์

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพกาย,อ้วน,พุง,ประเทศไทย
1 มกราคม 2513

ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ พุทธสุภาษิตบทนี้เป็นอมตะวาจา ทุกคนบนโลกนี้ก็ต่างปราถนาให้ร่างกายของตนมีสุขภาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงลองหันมาออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ววันละ 30 นาที 5 ครั้ง/สัปดาห์หรือ แกว่งแขนวันละ 30 นาที 5 ครั้ง/สัปดาห์