ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

สงครามโรค

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

มีคนไทย14ล้านคน เป็น.... 3แสนคนตาย สงครามชีวิต..กลุ่มโรคNCDs โรคที่คุณสร้างเอง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

แคมเปญรณรงค์สร้างความเข้าในเรื่องกลุ่มโรค NCDs "กลุ่มโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ