ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

หมอเห็น

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

หมอทั่วโลกเห็นตรงกันแล้วว่า...ว่าพฤติกรรมกินอยู่ผิดๆของคนปัจจุบัน กำลังทำให้ตัวเองเป็นโรคเรื้อรัง NCDs

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

แคมเปญรณรงค์สร้างความเข้าในเรื่องกลุ่มโรค NCDs "กลุ่มโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ