งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

งดเหล้าครบพรรษา Artwork9

งดเหล้าเข้าพรรษา

งดเหล้าครบพรรษา Artwork9

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุรา , แอลกอฮอล์ , งดเหล้าครบพรรษา , วัยรุ่น , คนทำงาน , ชูมชน , หน่วยงาน , องค์กร , วัด
1 มกราคม 2557

แคมเปญการรณรงค์จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดความรู้สึกอยากลด ละ เลิกการดื่ม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยสามารถระงับจิตใจให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ได้สามเดือนในช่วงเข้าพรรษา