งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

งดเหล้าครบพรรษา Artwork13

งดเหล้าเข้าพรรษา

งดเหล้าครบพรรษา Artwork13

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

แคมเปญการรณรงค์จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดความรู้สึกอยากลด ละ เลิกการดื่ม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยสามารถระงับจิตใจให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ได้สามเดือนในช่วงเข้าพรรษา