งานเลี้ยงปลอดเหล้า

แอลกอฮอล์

กฐินปลอดเหล้า=ได้บุญของจริง_ver2

งานเลี้ยงปลอดเหล้า

Billboard (ด่านพานทอง) 12 x 34 m.

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

แนวคิดการทำให้เทศกาลงานบุญ เป็นงานที่ปลอดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นับเป็นแนวคิดที่ควรสร้างให้เกิดจิตสำนักในชุมชน เพราะนับเนื่องในอดีตที่ชุมชนจัดเทศกาลงานบุญมักมีเครื่องดื่มมึนเมามาร่วมในงานด้วยเสมอ