งานเลี้ยงปลอดเหล้า

แอลกอฮอล์

ทอดกฐินปลอดเหล้า=เอาบุญไปเต็มๆ_ver2

งานเลี้ยงปลอดเหล้า

Billboard (มอเตอร์เวย์ กม.3.7) 15 x 40 m.

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

แนวคิดการทำให้เทศกาลงานบุญ เป็นงานที่ปลอดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นับเป็นแนวคิดที่ควรสร้างให้เกิดจิตสำนักในชุมชน เพราะนับเนื่องในอดีตที่ชุมชนจัดเทศกาลงานบุญมักมีเครื่องดื่มมึนเมามาร่วมในงานด้วยเสมอ