ควันบุหรี่มือสอง

บุหรี่

ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบตามกฎหมาย_cre-out

ควันบุหรี่มือสอง

Sticker 14 x 24 cm. size M

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีสถานที่ที่มีการประกาศว่าให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ หรือห้ามสูบบุหรี่อีกมากที่ยังไม่มีการใช้สติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ตามกฏหมาย เพื่อให้มีการบ่งชี้ว่าสถานที่สาธารณะสำคัญต่างๆ เป็นพื้นที่สุขภาพที่มีกฎหมายคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้มีการติดเครื่องบ่งชี้นี้ ให้แพร่หลายทั่วทุกสถานที่