ควันบุหรี่มือสอง

บุหรี่

ไม่สูบ ก็เหมือนสูบเอง ท่ารถบัส

ควันบุหรี่มือสอง

Poster 42 x 59.45 cm. A2

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ทวงสิทธิ์ห้ามสูบ
1 มกราคม 2557

สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีสถานที่ที่มีการประกาศว่าให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ หรือห้ามสูบบุหรี่อีกมากที่ยังไม่มีการใช้สติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ตามกฏหมาย เพื่อให้มีการบ่งชี้ว่าสถานที่สาธารณะสำคัญต่างๆ เป็นพื้นที่สุขภาพที่มีกฎหมายคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้มีการติดเครื่องบ่งชี้นี้ ให้แพร่หลายทั่วทุกสถานที่