เลี้ยงลูกไม่เหมือนเลี้ยงบอลน๊ะพ่อ

download 1,297
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ท้องไม่พร้อม
1 มกราคม 2556

แคมเปญรณรงค์สร้างความเข้าในการสื่อสารเรื่องเพศ การพูดคุยเรื่องเพศ ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เหมือนเรียนคณิตศาสตร์ การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวต้องอาศัยความเข้าใจกัน และความร่วมมือจากคนในครอบครัวเป็นหลัก