งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

บาป

งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

download 869
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,ศาสนา,พุทธชยันตี
30 กรกฏาคม 2555

ละบาป รับบุญ งดเหล้าเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชาปีพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า