โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สุขภาวะทางเพศ

วิดีโอรณรงค์ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ชุด นักร้อง ความยาว 2 นาที

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วิดีโอรณรงค์ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ชุด นักร้อง ความยาว 2 นาที

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ตรวจ,เอชไอวี,ตรวจเลือด,hiv,รักษา
4 สิงหาคม 2558

วิดีโอรณรงค์ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ชุด นักร้อง ความยาว 2 นาที