พลังบวก

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

ปลวกพลังบุก ปลุกพลังบวก ตอน 1 คุณธีรศักดิ์  ธนพัฒนากุล 

พลังบวก

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

download 1,844
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
27 กันยายน 2555

"เบิกบานบุรี" ศูนย์การเรียนรู้ และที่พักผ่อนหย่อนใจในแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นี่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ไม่มีอินเตอร์เน็ต ด้วยแนวความคิดที่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่ควรจะเข้าใจการใช้ชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เบิกบานบุรีจึงคืนสู่วิถีธรรมชาติ เพราะโลกของเรามีแค่ใบเดียว การรักษาไว้จึงสำคัญ แนวคิดจากนักโฆษณาที่ได้รางวัลมาแล้วทั้งในและนอกประเทศ