พลังบวก

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

ปลวกพลังบุก ปลุกพลังบวก ตอน 8 คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

พลังบวก

ปลุกพลังบวกเปลี่ยนประเทศไทย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
27 กันยายน 2555

เด็กที่เกิดและโตมาในโรงงานทำโอ่งมังกร จบจากเยอรมัน เขามองเห็นว่าศิลปะกับชุมชนควรส่งเสริมซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดเป็น 'หอศิลป์ดีคุ้น' ที่จังหวัดราชบุรี แม้เขาจะไม่มีความรู้ด้านศิลปะเลย แต่ด้วยความเชื่อมั่นและอยากทำให้ชุมชนดีขึ้น เขาจึงลงมือทำอย่างเต็มที่