พลังบวก

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

ปลวกพลังบุก ปลุกพลังบวก ตอน 11 อาจารย์จุลพร  นันทพานิช 

พลังบวก

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

download 1,864
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
27 กันยายน 2555

สถาปนิกที่เชื่อว่า มนุษย์ควรสร้างทรัพยากรมากกว่าบริโภค เขาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย เรื่องเน้นการออกแบบอย่างยั่งยืนรวมทั้งรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อรักษาโลกให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน