ลดพุง ลดโรค

สุขภาพกายใจ

5HE_IM_01_001_56_1008.mp4

ลดพุง ลดโรค

5HE_IM_01_001_56_1008.mp4

การที่เด็กๆนิยมบริโภคอาหารเมนูซ้ำๆ จะส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะจะขาดสารอาหารบางอย่างและได้รับสารอาหารบางอย่างมากเกินไป แต่สามารถแก้ไขได้ด้วย "4 กลยุทธ์เลิกกินซ้ำ"

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพ , อาหาร , เด็ก , อาหาจานซ้ำ
1 มกราคม 2513

5HE_IM_01_001_56_1008.mp4

การที่เด็กๆนิยมบริโภคอาหารเมนูซ้ำๆ จะส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะจะขาดสารอาหารบางอย่างและได้รับสารอาหารบางอย่างมากเกินไป แต่สามารถแก้ไขได้ด้วย "4 กลยุทธ์เลิกกินซ้ำ"