ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

สำนึก V.1

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

สปอตวิทยุรณรงค์ “ให้เหล้าให้เหล้า=แช่ง” เพื่อเชิญชวนคนไทยมอบของขวัญปีใหม่ไม่ทำร้ายกันด้วยของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ “ให้เหล้า=แช่ง”ที่ผ่านมามีแนวโน้มประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลเอแบคโพลล์ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.)ปี2556 ระบุว่า ประชาชนร้อยละ 61 มองว่าไม่ควรนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นของขวัญ เพราะเป็นการให้สิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้อื่น
 
แต่ก็มีส่วนหนึ่งยังให้เหล้าเป็นของขวัญ  จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักในพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เกิดค่านิยมใหม่จัดงานเลี้ยงที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงรณรงค์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งกำหนดห้ามการจัดโชว์กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความผิดตามมาตรา 30 ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ