ยังแจ๋ว ตอน ป้าทองคำ (แม่พระของปูแสม)

รายการที่นำเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัยที่หัวใจ...ยังแจ๋ว ผู้ไม่เคยแคร์กับคำว่าแก่... ไม่ยอมแพ้ให้กับสังขาร ไม่สนใจตัวเลขของอายุ ยึดคติ "เพราะทุกวันนี้ยังมีคุณค่า"

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

ป้าทองคา เจือไทย (ป้าทอง) “แม่พระของปูแสม”…สร้างสานึกรักษ์ท้องถิ่น ผู้ถ่ายทอดความรู้ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน-ปูแสมอายุ 60 ปี จ.สมุทรสงคราม