ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

ยังแจ๋ว ตอน ป้าทองคำ (แม่พระของปูแสม)

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 732
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

ป้าทองคา เจือไทย (ป้าทอง) “แม่พระของปูแสม”…สร้างสานึกรักษ์ท้องถิ่น ผู้ถ่ายทอดความรู้ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน-ปูแสมอายุ 60 ปี จ.สมุทรสงคราม