ยังแจ๋ว ตอน ป้าพอน(ลิเกคือพลังรักษาโรค)

รายการที่นำเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัยที่หัวใจ...ยังแจ๋ว ผู้ไม่เคยแคร์กับคำว่าแก่... ไม่ยอมแพ้ให้กับสังขาร ไม่สนใจตัวเลขของอายุ ยึดคติ "เพราะทุกวันนี้ยังมีคุณค่า"

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

ป้าพอน จีนเกียว ลิเกคือพลังรักษาโรค–สร้างชีวิตใหม่ให้เยาวชน(แม่ครูภูมิปัญญาลิเกหัวใจงาม...ผู้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงลิเก แก่เด็กด้อยโอกาส) อายุ 63 ปี จ.นครปฐม