ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

ยังแจ๋ว ตอน ป้าพอน(ลิเกคือพลังรักษาโรค)

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 1,125
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

ป้าพอน จีนเกียว ลิเกคือพลังรักษาโรค–สร้างชีวิตใหม่ให้เยาวชน(แม่ครูภูมิปัญญาลิเกหัวใจงาม...ผู้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงลิเก แก่เด็กด้อยโอกาส) อายุ 63 ปี จ.นครปฐม