ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

ยังแจ๋ว ตอน ลุงชวน(ผู้นำตลาดธรรมะ)

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 1,220
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

ลุงชวน ชูจันทร์... ผู้นาตลาดธรรมะ ละอบายมุข สร้างสรรค์คุณธรรมเพื่อเยาวชนรุ่นใหม่.... และเปิดหลักสูตรชาวสวน ให้นักเรียน เกษตรกร ชาวบ้าน เรียนรู้เรื่องการทาความทาสวน ซึ่งเป็นอาชีพหลักในอดีต อายุ 61 ปี กทม.