ยังแจ๋ว ตอน ลุงชวน(ผู้นำตลาดธรรมะ)

รายการที่นำเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัยที่หัวใจ...ยังแจ๋ว ผู้ไม่เคยแคร์กับคำว่าแก่... ไม่ยอมแพ้ให้กับสังขาร ไม่สนใจตัวเลขของอายุ ยึดคติ "เพราะทุกวันนี้ยังมีคุณค่า"

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

ลุงชวน ชูจันทร์... ผู้นาตลาดธรรมะ ละอบายมุข สร้างสรรค์คุณธรรมเพื่อเยาวชนรุ่นใหม่.... และเปิดหลักสูตรชาวสวน ให้นักเรียน เกษตรกร ชาวบ้าน เรียนรู้เรื่องการทาความทาสวน ซึ่งเป็นอาชีพหลักในอดีต อายุ 61 ปี กทม.