ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

ยังแจ๋ว ตอน แม่ศรีนวล (ลำตัดระดับตำนาน)

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 655
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

แม่ศรีนวล ขาอาจ “แม่ศรีนวล” ลาตัดระดับตานาน ผู้ใช้ลาตัดบาบัดใจ สานสัมพันธ์คนสองวัยผูกใจรัก....เปิดบ้านสอนลาตัดให้เด็กและผู้สูงอายุอายุ 66 ปี จ.ปทุมธานี