ยังแจ๋ว ตอน ลุงมนัส (ผู้รักษ์นา)

รายการที่นำเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัยที่หัวใจ...ยังแจ๋ว ผู้ไม่เคยแคร์กับคำว่าแก่... ไม่ยอมแพ้ให้กับสังขาร ไม่สนใจตัวเลขของอายุ ยึดคติ "เพราะทุกวันนี้ยังมีคุณค่า"

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

ลุงมนัส ผู้รักษ์นา : ผู้สร้างสวรรค์บนดินให้กับเด็กๆ เปิดบ้านสร้างพิพิธภัณฑ์ชาวนา - ผู้อนุรักษ์การทานาแบบดั้งเดิม แห่งปุทมธานีอายุ 64 ปี จ.ปทุมธานี