ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

ยังแจ๋ว ตอน ลุงมนัส (ผู้รักษ์นา)

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 467
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

ลุงมนัส ผู้รักษ์นา : ผู้สร้างสวรรค์บนดินให้กับเด็กๆ เปิดบ้านสร้างพิพิธภัณฑ์ชาวนา - ผู้อนุรักษ์การทานาแบบดั้งเดิม แห่งปุทมธานีอายุ 64 ปี จ.ปทุมธานี