ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

ยังแจ๋ว ตอน ลุงวรวิทย์(ปราชญ์ดูดาว)

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 700
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

ลุงวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต ปราชญ์ดูดาว...นักดาราศาสตร์ ป. 7 เปิดบ้านทาเป็นหอดูดาวสอนเยาวชนฟรี จ. ฉะเชิงเทราอายุ 62 ปี จ.ฉะเชิงเทรา