ยังแจ๋ว ตอน ลุงไกร (เกษตรศิลปินแห่งวังน้ำเขียว)

รายการที่นำเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัยที่หัวใจ...ยังแจ๋ว ผู้ไม่เคยแคร์กับคำว่าแก่... ไม่ยอมแพ้ให้กับสังขาร ไม่สนใจตัวเลขของอายุ ยึดคติ "เพราะทุกวันนี้ยังมีคุณค่า"

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

ลุงไกร เกษตรศิลปินแห่งวังน้าเขียว นครราชสีมา ชายผู้ใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนผักปลอดสารแห่งนี้อย่างมีความสุข ร้องเพลงให้ผักฟังทุกวัน มีคนไปเยี่ยมเยือนดูสวนผักเมืองหนาวอย่างไม่ขาดสาย ได้ความสุขทั้งคนไปเยือนและคนต้อนรับ แม้ลุงจะรักในความเป็นศิลปิน แต่ก็ไม่เคยทอดทิ้งอาชีพเกษตรกรรม จึงถือเป็นเกษตรศิลปินที่น่ายกย่องและน่าเอาเป็นแบบอย่าง