ยังแจ๋ว ตอน ลุงปรีชา (ผู้อนุรักษ์ แมวไทยโบราณ)

รายการที่นำเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัยที่หัวใจ...ยังแจ๋ว ผู้ไม่เคยแคร์กับคำว่าแก่... ไม่ยอมแพ้ให้กับสังขาร ไม่สนใจตัวเลขของอายุ ยึดคติ "เพราะทุกวันนี้ยังมีคุณค่า"

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

ลุงปรีชา พุคคะบุตร กานันปรีชา ผู้อนุรักษ์ "แมวไทยโบราณ" สัตว์เลี้ยงคู่ชาติ ที่อัมพวา จากคนรักแมว มาสู่ความพยายามในการกอบกู้แมวพันธุ์ไทยดั้งเดิม "แมวศุภลักษณ์ หรือแมวทองแดง"เพื่อนาไปจดทะเบียนเป็นสัตว์พันธุ์แท้ของโลกในนามของคนไทยให้ได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า