ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

ยังแจ๋ว ตอน ครูหมู (โขนคือชีวิต)

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 561
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

“โขนคือชีวิต” - ครูหมู... ชีวิตนี้เกิดมาเพื่อสอนศิลปะการแสดงโขน กทม. ชายผู้ยอมอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์โขน และเปิดสอนศิลปะการแสดงโขนให้กับเด็กๆรวมถึงผู้สูงวัยฟรีๆ