ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

NCDs Reality เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง ตอน รู้จักและเข้าใจ 1

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

สัปดาห์นี้ พบกับเรื่องราวของ 3 อาสาสมัคร ครอบครัวสุจารีรัตน์ / คุณมิ้ว / และคุณส้มโอ ที่กำลังจะต้องพบกับใครบางคนที่จะนำพวกเขา?ไปสู่แรงบันดาลใจที่เข้มแข็งและเป็นแรงบัน?ดาลใจที่ยอดเยี่ยม จนนำสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง