ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

NCDs Reality เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง ตอน รู้จักและเข้าใจ 2

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

เป็นเรื่องราวของอีก 3 อาสาสมัคร ที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ทั้ง จ.ส.อ.ศาทิพ จิตร์แน่น (ติ๊งโหน่ง) / คุณภูริวัจน์ ธรรมอัครวิทย์ (นัท) / และคุณวัฒนชัย ลิ้มสวัสดิ์ (อุ้ย) กับการเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่คล้ายคลึ?งกับวิถีชีวิตที่พวกเขาทำอยู่ในชีวิตประจำ?วัน จุดหมายปลายทางของพฤติกรรมของพวกเขาจะนำไป?สู่กรรมในปัจจุบันอย่างไร