ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

NCDs Reality เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง ตอน กรรมจากบุหรี่

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

อาสาสมัครทั้ง 4 คน คุณศาทิพ(โหน่ง) คุณวัฒนชัย (อุ้ย) คุณปัญจพล(มิ้ว) และคุณภูริวัจน์(นัท) จากรายการกำลังประสบปัญหา "กรรมจากบุหรี่" ซึ่งบุหรี่คือตัวการที่ทำให้พวกเขามีความเ?สี่ยงต่อโรค NCDs มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนำไปสู่การเลิกบุหรี่อย่างถาวรนั้น จำเป็นต้องพึ่ง คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง