ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

NCDs Reality เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง ตอน หนึ่งวันที่เปลี่ยนไป

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

ระยะเวลาเกือบ 3 เดือน ทั้ง 6 อาสาสมัครได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปบ้าง เราจะตามติดชีวิต 1 วันของทั้ง 6 อาสาสมัครว่าเป็นไปในทางใดเนื้อเรื่องจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง ช่วงแรกของการร่วมรายการกับปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิต ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มการออกกำลังกาย การเลิกสูบบุหรี่ เลิกกินเหล้า หันมาใช้เวลากับครอบครัว มีความสุขกับการกินที่ถูกหลักโภชนาการ ใช้ชีวิตอยู่กับเบาหวานได้ ไม่ลำบาก และมีความสุข และวันนี้ผลที่พวกเขาได้รับจะเปลี่ยนแปลงไ?ปอย่างไร