คุ้มครองผู้บริโภค

อื่นๆ

สัญญาไม่เป็นสัญญา ตอน ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ1

คุ้มครองผู้บริโภค

สารคดีถ่ายทอดบทเรียนการต่อสู้ของผู้บริโภค..ที่ไม่ยอมจำนนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

ชีวิตของผู้โดยสารรถประจำทางกลุ่มหนึ่ง ที่กลายเป็นเหยื่ออุบัติเหตุ การชนประสานงาครั้งใหญ่ของราชสีมาทัวร์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแทบไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา จนนำไปสู่การฟ้องคดีผู้บริโภคเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบการนำไปสู่การค้นพบเบื้องหลังที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือบริษัทที่เปิดให้บริการอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นบริษัทร้างที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมาย