คุ้มครองผู้บริโภค

อื่นๆ

สัญญาไม่เป็นสัญญา ตอน ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ2

คุ้มครองผู้บริโภค

สารคดีถ่ายทอดบทเรียนการต่อสู้ของผู้บริโภค..ที่ไม่ยอมจำนนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

แม้จะเต็มไปด้วยเงื่อนงำซับซ้อนในบริษัทผู้ประกอบการรถโดยสารแต่กระบวนการทางกฎหมายก็สามารถทำให้ผู้บริโภคได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามสิทธิอันชอบธรรมเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรื่องอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยของรถโดยสารในเมืองไทยกลายเป็นประเด็นสาธารณะ นำไปสู่ข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อสร้างระบบโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนได้มากกว่าที่เป็นอยู่