คุ้มครองผู้บริโภค

อื่นๆ

สัญญาไม่เป็นสัญญา ตอน คุณสุภาภรณ์...คนเล็กๆกับบริษัทรถยนต์ใหญ่

คุ้มครองผู้บริโภค

สารคดีถ่ายทอดบทเรียนการต่อสู้ของผู้บริโภค..ที่ไม่ยอมจำนนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

เมื่อพบว่ารถยนต์ราคานับล้านที่ซื้อมาเพื่อรับส่งลูกไปโรงเรียนทุกวันกลับมีก๊าซพิษรั่วซึมเข้ามาในห้องโดยสารมานานหลายปีและเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเฉพาะรถของเธอแม่บ้านธรรมดาๆอย่าง“สุภาภรณ์” จึงตัดสินใจลุกขึ้นสู้กับบริษัทรถยนต์ใหญ่ที่ปฎิเสธความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม