คุ้มครองผู้บริโภค

อื่นๆ

สัญญาไม่เป็นสัญญา ตอน องค์กรอิสระ 1

คุ้มครองผู้บริโภค

สารคดีถ่ายทอดบทเรียนการต่อสู้ของผู้บริโภค..ที่ไม่ยอมจำนนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

“องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” เป็นองค์กรใหม่ที่เครือข่ายผู้บริโภคจากทั่วประเทศร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อหวังว่าจะเป็นหน่วยงานที่ขึ้นมาช่วยเหลือดูแลและพัฒนาศักยภาพของผู้บริโภคให้เข้มแข็งแก้ไขข้อจำกัดและอุปสรรคเดิมๆทั้งเรื่องระบบองค์ความรู้และการบริหารจัดการเพื่อสร้างมิติใหม่ของการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศให้เป็นจริง สัญญาไม่เป็นสัญญาตอนนี้ จะนำผู้ชมไปรู้จักบทบาทและภาระหน้าที่ขององค์การอิสระฯว่า จะทำงานเพื่อผู้บริโภคในด้านไหนบ้าง