คุ้มครองผู้บริโภค

อื่นๆ

สัญญาไม่เป็นสัญญา ตอน มหานคร รถตู้

คุ้มครองผู้บริโภค

สารคดีถ่ายทอดบทเรียนการต่อสู้ของผู้บริโภค..ที่ไม่ยอมจำนนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

รถตู้โดยสารสาธารณะ เป็นระบบขนส่งใหม่ที่ได้รับความนิยมและขยายจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่สะดวกสบายง่ายขึ้น แต่สิ่งที่ตามมาทันทีก็คือสถิติอุบัติเหตุที่เกิดบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น การบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิตของคนวัยทำงานจำนวนมาก ทำให้เราต้องทบทวน ว่ารถตู้ที่เราขึ้นอยู่ทุกวันปลอดภัยแค่ไหน และทำอย่างไรที่จะทำให้การเดินทางโดยรถตู้โดยสารปลอดภัยกว่าที่เป็นอยู่