คุ้มครองผู้บริโภค

อื่นๆ

สัญญาไม่เป็นสัญญา ตอน สวน(ไม่)สนุก

คุ้มครองผู้บริโภค

สารคดีถ่ายทอดบทเรียนการต่อสู้ของผู้บริโภค..ที่ไม่ยอมจำนนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

การไปเที่ยว “สวนสนุก” นั้นทำให้วันหนึ่งวันกลายเป็นวันพิเศษที่น่าจดจำ ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นราคาแพง สวนสนุกงานวัด หรือสวนสนุกตามห้างสรรพสินค้า แต่ที่ไม่มีใครนึกถึงหรืออาจลืมเลือน คือ เครื่องเล่นยอดนิยมในสวนสนุกหลายชิ้นเคยเกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีการบาดเจ็บสูญเสียหลายครั้ง จนถึงทุกวันนี้เรายังไม่มีระบบใดๆที่จะดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเล่น และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง ทั้งๆที่ลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่ใช้บริการสวนสนุก ก็คือเด็กและเยาวชน-ลูกหลานของเรา