พ่อตลกลูกฝืด 30s

download 1,304
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ครอบครัว,บ้านฉัน,บ้านฉันตลกไว้ก่อน
1 มกราคม 2553

โฆษณาเพื่อสร้างความเข้าใจ บทบาทของ “พ่อ” ที่สะท้อนมาจากความต้องการของคนในครอบครัว โดยเฉพาะกับ “แม่” และ “ลูก” เพื่อให้ “พ่อ” ได้เห็นและเข้าใจถึงปัญหาและระยะห่างของสัมพันธภาพภายในครอบครัวที่เกิดขึ้นการสำรวจทัศนคติของคนในครอบครัวที่มีต่อ “พ่อ” ด้วยเครื่องมือวัดระยะความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ บทบาทของ “พ่อ” ที่สะท้อนมาจากความต้องการของคนในครอบครัว โดยเฉพาะกับ “แม่” และ “ลูก” เพื่อให้ “พ่อ” ได้เห็นและเข้าใจถึงปัญหาและระยะห่างของสัมพันธภาพภายในครอบครัวที่เกิดขึ้น