พ่อกลับมาแล้ว 30s

download 1,296
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ครอบครัว,เด็ก,พ่อ,ลูก
1 มกราคม 2554

โฆษณาเพื่อสร้างความเข้าใจ บทบาทของ “พ่อ” ที่สะท้อนมาจากความต้องการของคนในครอบครัว โดยเฉพาะกับ “แม่” และ “ลูก” เพื่อให้ “พ่อ” ได้เห็นและเข้าใจถึงปัญหาและระยะห่างของสัมพันธภาพภายในครอบครัวที่เกิดขึ้นการสำรวจทัศนคติของคนในครอบครัวที่มีต่อ “พ่อ” ด้วยเครื่องมือวัดระยะความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ บทบาทของ “พ่อ” ที่สะท้อนมาจากความต้องการของคนในครอบครัว โดยเฉพาะกับ “แม่” และ “ลูก” เพื่อให้ “พ่อ” ได้เห็นและเข้าใจถึงปัญหาและระยะห่างของสัมพันธภาพภายในครอบครัวที่เกิดขึ้น